Hasta başı kullanım için, A Silikon bazlı, daimi olarak yumuşak, soğuk polimerize olan uzun süreli, yumuşak astarlama materyalidir. Elle karıştırma için, karıştırma oranı 1:1’ dir. Biyolojik olarak uyumlu, tatsız, kokusuzdur. Dişeti rengindedir.

PAKETLEME:
  • Baz, tüp, 30 ml +
  • Katalizör, tüp, 30 ml +
  • Adeziv, şişe, 5 ml +
  • Lustrol parlatma verniği,
  • şişe,2 x 5 ml +
  •   2 adet pipet              


1. Protezin hazırlanmasıMevcut beslemenin temizlenmesi(Şekil 1): Eski, mevcut besleme tamamentemizlenmelidir. Protez tabanını, duruma göre yaklaşık 1–2 mm aşındırın. Yaklaşık 2–3 mm yüksekliğinde, minimum 1 mm derinliğinde destek sağlayarak arka yüzündeki kenarları, vestibüler, lingualde sırayla birleştirin. Kenarları yuvarlatın ve protezi iyicetemizleyin.

 2. Dağıtıcı/karıştırma uçları kullanımıKartuşu dağıtıcı üzerine, özel talimatlarına göre takınız. (ayrı olarak satılan, 02343kodlu). Kapağı kaldırın ve yok edin, tekrar kullanmayın! Gerçek akış kontrolü için heriki çıkıştan düzenli akış sağlanana kadar biraz materyal sıkın. Karıştırma ucunu kartuş üzerine yerleştirin ve gerekli materyali sıkın. Her kullanımsonrasında, kullanılmış arıştırma ucunu, kartuşu kapamak için yerinde bırakın.

 3. Hasta başı direkt besleme metoduProtezi kaplama(Şekil 4): Protezi 1 nolu paragrafta anlatıldığı gibi hazırlayın. mollosil®️pluskartuş materyalini dağıtıcı vasıtasıyla, vestibular, lingual arka yüz kenarlarına sırayla, düzgünce uygulayın. 

 4. Laboratuvarda indirekt metod Beslenecek protezi mufla içerisine boşluk yaratıcı ile revetmana yatırın. Protezi mufladan çıkarın ve parafgraf 1’de anlatıldığı gibi hazırlayın. Modeli, genel aljinat bazlıizolasyon materyali ile kaplayın. Gerekli miktarda mollosil®️plus’ı, kartuştan dağıtıcıyardımıyla sıkın (bkz. Prag.2) ve besleme yapılacak protez üzerine düzgün bir şekildeuygulayın. mollosil®️pluskalınlığı, aşındırılmış baz materyalden yaklaşık 1 mm fazlaolmalıdır. Muflayı boşluk yaratıcı ile birlikte kapatın. Yaklaşık 30 dk hafif basınç ilesıkıştırın ya da yaklaşık 40–45 °C/104–113 °F’da, yakla şık 10 dk su banyasu içineerleştirin. Sonra besleme yapılmış protezi mufladan çıkarın. Bölüm 5’te anlatıldığı gibişekillendirin ve polisajını yapın.

 5. Final şekillendirme ve verniklemePürüzlü noktaların tesviyesi:Fazla materyali keskin bistüri ya da ince makas ile kesin(Şekil 6). Sonra, pürüzlü alanları ve kenarları, frez ve tercihen Molloplast®️ön polisajmateryalleri (ayrı olarak satılan, 03153 kodlu) ile yaklaşık 8000 r.p.m.’de düşük basınçaltında traşlayın

Vernikleme: mollosil®️plusvernik, sadece şekillendirilmiş fonksiyonel kenarların polisajı için uygulanır (karıştırma oranı: vernik ve katalizör 1:1). Alüminyumkapağı spatül ile açın, her iki likitten 1:1 karıştırma oranında karıştırma godesine damlatın. Spatüla ile homojen karışım elde edin ve karıştırılmış likidi fırça ile uygulayın.Oda sıcaklığında yaklaşık 5 dakika kuruması için bekletin

 6: Hasta için temizleme önerileriBesleme yapılmış protezi, günde birkaç kez akan suyun altında diş fırçası ve doğalsabun ile fırçalayın. Temizleme banyosu: maksimum 10 dakika’ya kadar

 Önemli çalışma önerileriSıkı bağlanma, kesinlikle, primerin pürüzlü yüzeyler üzerine uygulanması ile sağlanır!Primer tüm alanı tamamen kaplamalıdır! Daha iyi aplikasyon için primerin renk belirteciiçerdiğini kontrol edin.mollosil®️pluskaplama, dişeti ile temas halindeki protez yüzeyini tamamen ve düzgüncekaplamalıdır! Aksi halde adezyon prblemi oluşabilir.Sertleşme sürelerine mutlaka uyulmalıdır!Frezler ile şekillendirme için yaklaşık 8000 rpm de uygulayın – sadece silikon materyalleriçin olan frezler kullanın!

 Ek bilgi: Silikon bazlı materayaller çoğu kez kanıtlanmıştır ki; doğru aplikasyon koşullarında,istenmeyen etkilergörülmez. Fakat, alerji, tahriş gibi bağışıklık sistemi reaksiyonlarıkesinlikle hariç tutulamaz. Şüphe halinde, materyal kullanımından öncealerji testine tabiolmanızı tavsiye ederiz.Eğitimli uzmanların kullanımı içindir.

Endikasyonlar : Polimetil metakrilat bazlıtüm sentetikler için uygundur.Daimi yumuşak beslemeninhızlı ve kolay yapımı;hastabaşı ya da dentallaboratuvarda indirekt kullanım.Üst ve alt çenedeki alan-larda baskıyı hafifletmek.Adezyon problemleri vezayıf sırtlar olması halindeA-hattının Postdammingişlemi .Üst ve alt protezin pozisyonunu, adezyonuarttırarak sağlamlaştırmak.Keskin sırtlı alveolar işlem-lerinde elastik kaplama.İmplant tamponlanması veiyileşme aşaması boyuncaprotez üstü kullanım


 Teknik veriler: DIN EN ISO 10139-2 Tip AKarışmış hacim:50 ml kartuşlarRenk kodu:Baz: diş eti rengiKatalizör: beyazKarıştırma oranı:1:1Karıştırma süresi:uygulanamaz (Automix-sistem)Çalışma süresi:yaklaşık 1½ dk.*Sertleşme süresi:yaklaşık 6½ dk.*Ağız içi süresi:yaklaşık 5 dk.Linear boyutsal değişim:< 0,3 %Deformasyon sonrasıdüzelme:> 99 %Uygulama:23 °C/73 °F’de, 50 ± 5 %bağıl nemde
DETAX MOLLOSİL YUMUŞAK BESLENME VE ASTARLAMA

  • Ürün Kodu: DETAX MOLLOSİL YUMUŞAK BESLENME VE ASTARLAMA
  • Stok Durumu: 1

Etiketler: , DETAX, MOLLOSİL, YUMUŞAK, BESLENME, ASTARLAMA, DENTAL, KATALİZÖR, SİLİKON,