• İ-DENTAL KÖK KANAL DOLGU MATERYALİ + 20 GR TOZ

KÖK KANAL DOLGU MATERYALİ TOZ 20 GR

STOK MİKTARINI SORUNUZ.

İ-DENTAL KÖK KANAL DOLGU MATERYALİ + 20 GR TOZ

  • Ürün Kodu: İ-DENTAL
  • Stok Durumu: 1