VOCO ARABESK N KOMPOZİT SETİ 7 TÜP + 1 BOND 

STOK MİKTARI VE GÜNCEL FİYAT İÇİN LÜTFEN İRTİBATA GEÇİNİZ !


Ürün tanımı: Arabesk N, anterior ve posterior bölgenin yanı sıra inley tekniği için üniversal, ışıkla sertleşen, radyoopak ince hibrit kompozit dolgu malzemesidir. Hacimce %60 (ağırlıkça %76,5) inorganik doldurucu, mikro doldurucu (yaklaşık 0,05 μm) ve küçük parçacık dolgu maddeleri (yaklaşık 0,5 - 2 μm) içerir. Arabesk N yüksek parlaklıkta cilalanabilir ve yüksek stabilite ve renk haslığı ile karakterize edilir. Arabesk N, halojen ışık (mavi ışık) veya LED ışık ile sertleştirilir. Arabesk N, doğrudan uygulama için şırıngalarda mevcuttur.


Renkler: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, I


Endikasyonları: – Posterior bölgede oklüzal kuvvetleri taşıması gerekmeyen Sınıf l, ll ve V dolgular – Travmaya bağlı hasar görmüş ön dişlerin rekonstrüksiyonunda – Renklenmiş ön dişlerin kaplanmasında – Daha iyi estetik görünüm için şekil ve renk düzeltilmesinde – Gevşemiş ön dişlerin atellenmesi – Azı ve küçük azı dişlerinde genişletilmiş fissür kapatma – Ön bölgede sınıf lll, IV ve V dolgular – Kaplamaların onarımında – Kuronların altında güdük yapımında – Özellikle kompozit inleyler için uygundur.


Kontrendikasyonları: Arabesk N metakrilatlar ve BHT içerir. Arabesk N’nin içeriğinde bulunan bu maddelere karşı bilinen bir duyarlılığı (alerjisi) olan kişilerde ürün kullanılmamalıdır.


Hedef hasta grubu: Arabesk N yaş veya cinsiyet açısından herhangi bir kısıtlama olmaksızın tüm hastalarda kullanılabilir


Performans özellikleri: Ürünün performans özellikleri, kullanım amacının gerekliliklerine ve ilgili ürün standartlarına uygundur.


Kullanıcı: Arabesk N, diş hekimliği alanında profesyonel eğitim almış kullanıcılar tarafından uygulanır.


Uygulama: Ön hazırlık: Tedavi edilecek dişleri temizleyin. Gerekirse oklüzal kontak noktalarını işaretleyin. Uygulama öncesinde materyali oda sıcaklığına getirin.


Renk seçimi: Renk seçiminden önce dişleri temizleyin. Renk henüz nemli olan dişte belirlenir.


Kavite preparasyonu: Esas itibarı ile kavite preparasyonu, sağlam diş sert dokusunun korunması için adeziv dolgu tedavisi kurallarına uygun biçimde ve minimal invaziv olarak gerçekleştirilmelidir. Ön diş tedavilerinde mine kenarlarına eğim verin. Ardından kaviteyi temizleyin ve kurutun. Çürük olmayan servikal lezyonların prepare edilmesine gerek yoktur; bu durumda titizlikle gerçekleştirilen bir temizlik yeterlidir. Yeterli kurumayı sağlayın. Rubber dam kullanılması tavsiye edilir. Aproksimal açılımı olan kavitelerde matris kullanılması tavsiye edilir. Aproksimal bölgeye yerleştirilebilen şeffaf matrisler avantajlıdır. Minimal seperasyon aproksimal kontağın şekillendirilmesini ve matrisin yerleştirilmesini kolaylaştırır. Pulpaya yakın bölgelerde uygun bir pulpa koruyucu kullanılmalıdır ve gerekli durumlarda bu koruyucu stabil bir simanla kaplanmalıdır.


Bonding materyali: Arabesk N, adeziv tekniğinde bir dentin/mine bondu ile uygulanır. Işıkla sertleşen tüm bonding materyalleri kullanılabilir. Ön hazırlık (asitleme tekniği) ve uygulama için ilgili kullanım talimatı dikkate alınmalıdır.


Uygulama: Arabesk N’in seçilmiş olan rengini (bkz. renk skalası) 2 mm’den kalın olmayan tabakalar halinde uygulayın ve uygun bir aletle adapte ederek ardından ışıkla sertleştirin.


Işıkla sertleştirme: Materyalin ışıkla sertleştirilmesi için geleneksel polimerizasyon cihazları uygundur. En az 500 mW/cm² ışık gücüne sahip bir LED/halojen lamba kullanıldığında sertleşme süresi katman başına yakl. 40-60 saniyedir. Polimerizasyon cihazının ışık çıkış penceresi dolgunun yüzeyine mümkün olduğunca yakın tutulmalıdır, aksi halde sertleşme derinliği azalabilir. Yetersiz sertleşme renk değişikliklerine ve şikâyetlere yol açabilir.


Bitim: Matrisler çıkartıldıktan sonra dolgunun bitimi ve cilası soğutma altında hemen yapılabilir (örn. ince veya ekstra ince elmas frezler, cilalayıcılar ile). Son aşama olarak tüm dişe flor uygulanmalıdır. Arabesk N, direkt veya indirekt inleyler için bilinen yöntemler uyarınca kullanılabilir. Fiziksel dayanıklılık alışılagelmiş harici (ek) sertleştirme ile arttırılabilir. 
Abrazyona karşı yüksek dayanıklılık ve stabilite

İyi tepilebilme özelliği

Mükemmel estetik ve dişe uyum

Çok iyi cilalanabilme

Tüm sınıf kavitelere uygun

Sintraglas multifiller sisteme sahipVOCO ARABESK N KOMPOZİT SETİ 7 TÜP + 1 BOND

  • Ürün Kodu: VOCO ARABESK N KOMPOZİT SETİ 7 TÜP + 1 BOND
  • Stok Durumu: 3

Etiketler: ARABESK N KOMPOZİT SETİ 7 TÜP + 1 BOND DİŞ DENTAL DENTİST DİŞHEKİMİ AĞIZ TEETH ÖĞRENCİ DİŞHEKİMİÖĞRENCİSİ, VOCO